Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä. Yhteyshenkilönä toimii Lotta Säde p. 044 3743614, [email protected]. Osa kulttuurista nuorisotyötä on myös bänditoimintamme.

Nuori Kulttuuri

Olemme mukana Nuori Kulttuuri -toiminnassa. Nuori Kulttuuri -toimintaa luotsataan yhdessä Nuori Kulttuuri -verkoston kanssa kohti monitaiteista toimintaa, joka mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden osallistua kulttuurisiin harrastuksiin. Nuori Kulttuurin ydin on laadukkaissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Toiminta yhdistää ja nostaa esiin kulttuurisen nuorisotyön toimijoita, sekä antaa toteuttamisen mahdollisuuksia niin paikallisille, alueellisille kuin valtakunnallisillekin tekijöille.

Yhdessä luomme nuorille loistamisen paikkoja. Nuori Kulttuuri – onnistumisen kokemuksia.

Nuori Kulttuuri rakentuu seuraavista osa-alueista:

Festival

Joka toinen vuosi tulevaisuudessa järjestettävä Nuori Kulttuuri Festival kokoaa yhteen nuoret tekijät ja esittelee nuorten kulttuuriharrastuksen läpileikkauksen kahden vuoden ajalta. Festivaali juhlii kulttuurista nuorisotyötä viikonlopun aikana esityksin ja työpajoin.

On Air

Digitaalisen ja fyysisen tapahtuvan yhdistävä Nuori Kulttuuri On Air on matalan kynnyksen tapahtuma. Siihen haetaan mukaan videotallenteella ja kaikki omasta esityksestään tallenteen lähettäneet saavat siitä ammattilaispalautteen.

Nuori Kulttuuri On Air on monitaiteinen ja monipaikkainen tapahtumakokonaisuus. Se koostuu kuuden kaupungin samaan aikaan järjestämistä satelliittitapahtumista sekä koko Nuori Kulttuuri vuoden huipentavasta LIVE-lähetyksestä. Satelliittitapahtumat ovat oman näköisiään kokonaisuuksia omissa kaupungeissaan, jotka ovat Tampere, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Oulu, Mikkeli sekä Inari (Saamelaisnuorten taidetapahtuma). Lohja kuuluu Mikkelin tapahtuman alle. LIVE-lähetyksen tarkoitus on tuoda ihmiset nuorten tekemän taiteen äärelle sekä inserttien keinoin tuoda tietoa ja vaikuttavuutta nuorten kulttuuriharrastamisesta.

Yhteisen tapahtumakokonaisuuden kautta tuodaan isoon kuvaan tarinoita ja ilmiöitä harrastusten takana. Yhteisenä tavoitteena on nostaa kulttuurisen nuorisotyön ja nuorten taideharrastusten arvostusta ja koota kulttuuria harrastavat nuoret yhteen harrastuksensa parissa.

Roots

Nuori Kulttuuri paikallinen toiminta tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Nuori Kulttuuri Roots tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta. Nuorten omaehtoiseen toimintaan on olemassa jatkuva ideahaku. Organisoiduille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille yhteisöhaku on auki keväisin ja mahdollinen lisähaku syksyisin.

Talks!

Nuori Kulttuuri Festivalin yhteydessä nuoret järjestävät keskustelutapahtuma heijastaa nuorten tuntoja harrastustoiminnan merkityksestä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Nuori Kulttuurin nettisivut
Nuori Kulttuurin Facebook-sivu