Mitä teemme kouluilla?

Tarjoamme monenlaista toimintaa Lohjan alueen ala- ja yläkouluille

HUOM! Ajankohtaisista huolista voit tulla juttelemaan nyt anonyymisti Discord-alustalla. Erkkakahvilassa voit jutella erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa maanantaisin klo 15-17. Lisäksi koulujen omat kohtaamispaikat ovat toistaiseksi Discordissa! Liity tästä mukaan Kahvipöytä-Discordiin.

Erityisnuorisotyön kontaktit tapahtuvat niin etätapaamisina kuin lähikontakteina nuoren toiveet huomioiden.


Pienryhmätoiminta

Toteutamme erilaisia pienryhmiä yhteistyössä koulun henkilökunnan, mm. koulukuraattorien kanssa. Ryhmissä käsitellään osallistujia mietityttäviä asioita, kuten ihmissuhde- ja tunnetaitoja tai stressinhallintaa. Koulun henkilökunta voi suositella nuorille osallistumista ryhmiin, tai ryhmiin voi myös itse hakeutua. Pienryhmätoimintaa toteutetaan yleensä kouluajalla ja koulun tiloissa.


Avoin toiminta kouluilla

Lähes kaikilla Lohjan yläkouluilla toimii joko aamukahvila, välituntikahvila, jotain muuta välituntitoimintaa tai iltapäivänuokkari, joissa voit tulla tapaamaan nuorisotyöntekijöitä. Seuraile oman koulusi tiedotusta koulullasi tapahtuvasta toiminnasta!


Teematunnit ja päihdekasvatus

Pidämme kaikille Lohjan kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille päihdekasvatustunnit, joissa käsitellään päihteisiin liittyviä kysymyksiä, uskomuksia ja näkemyksiä. Tarvittaessa tulemme pitämään myös muita teematunteja esimerkiksi elämänhallinnasta, nettikiusaamisesta tai ihmissuhteista.

Lisätietoja kouluyhteistyöstä saat erityisnuorisotyöntekijöiltä sekä alueesi nuoriso-ohjaajalta. Työntekijöiden yhteystiedot löydät Henkilöstö-sivulta.