Mitä teemme kouluilla?

Tarjoamme monenlaisia palveluita Lohjan alueen ala- ja yläkouluille

Kohdennetun nuorisotyön kontaktit tapahtuvat niin etätapaamisina kuin lähikontakteina nuoren toiveet huomioiden.


Avoin toiminta kouluilla

Lähes kaikilla Lohjan yläkouluilla toimii joko aamukahvila, välituntikahvila, jotain muuta välituntitoimintaa tai iltapäivänuokkari, joissa voit tulla tapaamaan nuorisotyöntekijöitä. Seuraile oman koulusi tiedotusta koulullasi tapahtuvasta toiminnasta!


Pienryhmätoiminta

Toteutamme erilaisia pienryhmiä yhteistyössä koulun henkilökunnan, mm. koulukuraattorien kanssa. Ryhmissä käsitellään osallistujia mietityttäviä asioita, kuten ihmissuhde- ja tunnetaitoja tai stressinhallintaa. Koulun henkilökunta voi suositella nuorille osallistumista ryhmiin, tai ryhmiin voi myös itse hakeutua. Pienryhmätoimintaa toteutetaan yleensä kouluajalla ja koulun tiloissa.


Teematunnit ja päihdekasvatus

Pidämme kaikille Lohjan kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille päihdekasvatustunnit, joissa käsitellään päihteisiin liittyviä kysymyksiä, uskomuksia ja näkemyksiä. Tarvittaessa tulemme pitämään myös muita teematunteja esimerkiksi elämänhallinnasta, nettikiusaamisesta tai ihmissuhteista.

Lisätietoja kouluyhteistyöstä saat alueesi nuorisotyöntekijöiltä. Työntekijöiden yhteystiedot löydät Henkilöstö-sivulta.