Avustukset

Vuoden 2018 kesäseteleiden aikataulusta löytyy tietoa täältä

Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisotyötä tekeville järjestöille, yhdistyksille, vapaille ryhmille ja yksityishenkilöille. Lohjan kaupungin kotisivuilta löydät tietoa nuorisotyön avustuksista eli toiminta- ja kohdeavustuksista, erillisavustuksesta (nuorten kesäsetelistä), NAM-avustuksesta, toimitila-avustuksista, sekä stipendeistä ja pakinnoista (nuorisotyöpalkinto).