Nuorisotilat

Lohjan kaupungin alueellinen nuorisotyö
– kasvatusta vapaa-ajalla

Alueellinen nuorisotyö tarjoaa virikkeellistä ja kasvatuksellista vapaa-ajan toimintaa turvallisessa ympäristössä nuorten ehdoilla. Toiminnassa turvalliset aikuiset tukevat ja ohjaavat, sekä tarjoavat apua, toimintamalleja ja erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten terveen kasvun tukemiseksi. Toimintaan osallistuvilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa vastuuta yhteisöllisessä ympäristössä.

Noudatamme kaikilla nuorisotiloilla yhteisiä nuorisotilojen sääntöjä.
Jokaisen nuorisotilalla käyvän nuoren tulee täyttää yhteystietolomake yhdessä huoltajansa kanssa joko nuorisotilalta saatavana paperisena lomakkeena tai sähköisenä lomakkeena.

Nuorisotilat ovat kevätkaudella avoinna viikot 2-21 ja syyskaudella viikot 33-50. Nuorisotilat ovat suljettuina pyhäpäivinä ja niiden aattoina.