Kohdennettu nuorisotyö

Erityisnuorisotyö tarjoaa kohdennettua tukea Lohjalla asuville ja opiskeleville 13-17 -vuotiaille nuorille esimerkiksi silloin kun ihmissuhteet, kotiolot tai päihdeasiat mietityttävät, tai olet huolissasi jostain läheisestäsi.

Ota rohkeasti yhteyttä alueesi erityisnuorisotyöntekijään. Työntekijöiden yhteystiedot löydät suoraan sivun alareunasta. Alla on esitelty erityisnuorisotyössä käytössä olevia menetelmiä.


Omin Jaloin

Omin Jaloin on Lohjalla kehitetty yksilötyöskentelyn menetelmä. Omin jaloin koostuu noin 5-8 tapaamiskerrasta, joiden aikana käsitellään tulevaisuutta ja elämään kuuluvia asioita, kuten kaveri- ja perhesuhteita, terveyttä, koulunkäyntiä ja päihteitä. Menetelmän tarkoituksena on löytää ja kartoittaa olemassa olevia voimavaroja sekä tunnistaa kehittymistä vaativia asioita. Työskentelyn päätteeksi pidetään yhteistapaaminen huoltajien kanssa. Teemme yhteistyötä muiden lohjalaisten toimijoiden, kuten koulujen ja sosiaalipalveluiden kanssa, jotka myös ohjaavat nuoria Omin Jaloin -toimintaan. Lisätietoa Omin Jaloin -menetelmästä täältä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tarjotaan apua neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren elämänhallintaan ja toiminnanohjauksen taitoihin. Neuropsykiatriseen valmennukseen ei tarvita lähetettä tai diagnoosia. Huomioithan, että valmennusta on mahdollista tarjota samaan aikaan maksimissaan kahdelle nuorelle, ja nepsy-valmentajamme saattaa ohjata nuoren myös toiselle työntekijälle tai jonoon mikäli asiakaspaikat ovat täynnä.

Trappan

Trappan-työmenetelmä on kehitetty tukemaan väkivaltaa perheessään tai lähisuhteissaan kokeneita lapsia. Trappan koostuu työntekijän ja nuoren välisistä kahdenkeskisistä keskusteluista, joiden tavoitteena on auttaa nuorta sanoittamaan ja ymmärtämään tapahtunutta. Nuorelle annetaan tilaa kertoa kokemuksistaan ja tuetaan häntä jäsentämään niitä.

Trappan-työmenetelmä soveltuu käytettäväksi vasta väkivallan uhan väistyttyä lapsen ja nuoren elämästä. Trappan ei sovi perheväkivallan selvittelyvaiheeseen tai lapsen kuulemiseen rikostutkinnan yhteydessä.

IPC- apua masennukseen ja ihmissuhdeongelmiin

IPC on 12–18-vuotiaiden masennusoireilun hoitoon ja ehkäisyyn suunniteltu interpersonaalinen interventio. Interpersonaalisella tarkoitetaan ihmissuhteisiin liittyviä ilmiöitä. Tavoitteena on helpottaa tai korjata nuoren ihmissuhdehaasteita. Interventio sisältää 3–6 tapaamista IPC-työntekijän kanssa.

IPC:n idea on auttaa nuorta ymmärtämään elämänmuutoksiaan ja ihmissuhdehaasteitaan sekä näiden yhteyttä mielialaoireisiin. IPC tukee nuorta ratkaisemaan ongelmiaan siten, että mielialaoireet helpottavat. Työskentely auttaa myös stressitilanteista selviytymiseen ja kehittää ihmissuhdetaitoja.

Muu Asiakastyö

Valmiit menetelmät eivät aina ole nuoren tarpeisiin soveltuvia. Tapaamisilla voidaan keskittyä miettimään ratkaisuja joihinkin tiettyihin pulmiin, tai muuten vain keskustella mieltä askarruttavista asioista. Asiakassuhde voi myös jatkua menetelmätyöskentelyn päätyttyä, jos tuntuu siltä, että jokin aihealue kaipaa lisäpohdintaa.

Yksilöllistä asiakastyötä voidaan tehdä myös siitä lähtökohdasta, että nuorella on jokin yksittäinen huoli jonka työstämiseen hän kaipaa apua. Tällöin työskentely räätälöidään kohdistumaan nimenomaan käsiteltävään teemaan, kunkin asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.


 

Henkilöt

.

Laura Ollilla

Erityisnuorisotyöntekijä/Keskusta, Ojamo, Routio
Puh. 040 6867024 Nuorisokeskus Kullervonkatu 7 08100 LOHJA

Anna Sainio

Erityisnuorisotyöntekijä/Karjalohja, Sammatin vapaa kyläkoulu, Virkkala
Puh. 044 3573222 Nuorisotalo Katulamppu Keskustie 46 09120 KARJALOHJA

Nelli Taskinen

Erityisnuorisotyöntekijä/Keskusta, Sammatti, ruotsinkieliset koulut
Puh. 044 3740054 Nuorisokeskus Kullervonkatu 7 08100 LOHJA

Noomi Vesikkala

erityisnuorisotyöntekijä/Mäntynummi, Saukkola, Pusula, Nummi
Puh. 044 4675235 Nuorisokeskus Kullervonkatu 7 08100 LOHJA