På Svenska

Ungdomsverksamhet

Syftet med ungdomsarbetet är att stödja ungdomars tillväxt och oberoende, främja aktivt medborgarskap och social bemyndigande samt förbättra ungdomars tillväxt och levnadsvillkor. UngLojo ordnar meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar, t.ex. organiserar sommarläger och evenemang. Håll dig uppdaterad om verksamhet genom att gilla oss på NuoriLohja-Facebook eller nuori_lohja Instagram!
Mer information på finska om Läger och evenemang och musikaktivitet.

Vi erbjuder aktiviteter för skolor i Lojo: smågruppsverksamhet, öppen aktiviteter, temalektioner och utbildningar om rusmedel. Vi informera om aktiviteter i skolan! För mer information om skolsamarbete, kontakta specialungdomsarbetare eller ungdomsarbetare i ditt område. Du hittar personalkontaktinformation på Henkilöstö-sidan.

NuVa – Ungdomsfullmäktiges uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar i olika ställen. Mer information på Nuorisovaltuusto-Facebook.
Kvartfullmäktige är en inflytelserik grupp av barn i årskurs 5-6 som kan lära känna beslutsfattarnas värld och påverka sin egen levnadsmiljö. Kontakta ungdomsarbetare för mer information.

Ungdomslokaler

Ungdomslokaler över hela Lojo riktar sig vanligen till ungdomar från årskurs 5 till åldern 17. Ungdomslokaler är en träffpunkt för unga, där du kan umgås med dina vänner och träffa nya bekantskaper. Ungdomslokaler erbjuder olika möjligheter och sätt att tillbringa kvällen på. Ungdomsarbetarna svarar gärna på frågor: vi är här för DIG. Mer information och öppettider på finska.


Ungdomscentral – Nuorisokeskus

Lojo stads Ungdomscentral och Navigatorn Lojo ligger på Kullervogatan 7 08100 Lojo. Tjänster riktar sig till 13-29-åringar som bor eller studerar i Lojo och deras intressenter. En del av tjänster har tidsbeställningen. Du hittar personalkontaktinformation på Henkilöstö-sidan. Alla tjänster i Ungdomscentral är fria och konfidentiella. Man kan komma här utan en försändelse eller en ansökning.

Navigatorn Lojo – Ohjaamo Lohja

Är du utan bostad, studieplats, jobb, vänner eller fritidsintressen? Är du bekymrad över eller funderar på något särskilt eller vill du bara prata med en vuxen om hur du exempelvis skriver ditt CV? Du är välkommen till Navigatorn som du är, ensam, tillsammans med dina föräldrar eller vänner, efter att ha bokat tid eller inte. När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken instans som är den rätta att hantera ditt ärende.

Öppna dörrar vardagar tisdag-torsdag kl. 13.00-16.00. Vid andra tillfällen kommer vi att svara på dina kontakter enligt våra bästa förmågor. Om vi inte kan svara, kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbete är avsedd för 15-29-åringar som bor eller studerar i Lojo, och deras intressenter. Tjänsten är för ungdomar som behöver stöd för framtida planering, bland annat utbildning och arbete. Syftet är att aktivera ungdomar och hitta dem en plats och riktning för livet.

Anmälan till det uppsökande ungdomsarbetet (på finska)

Specialungdomsarbete

Specialungdomsarbetare ger diskussionhjälp till ungdomar som bor eller studerar i Lojo. Om du är orolig för t.ex. relationer eller situation i hemma, eller om du är orolig för någon nära dig, kontakta en specialungdomsarbetare. Vi arbetar med På Egna Ben -metod eller genom ett personligt möte.
På svenska: Nelli Taskinen

Förebyggande rusmedelsarbete

Vi ger hjälp och råd om missbruk för ungdomar, föräldrar och yrkesmänniskor.
På svenska: Helena Sipiläinen

Ta kontakt när:

  • du behöver hjälp eller information om din rusmedelsanvändning
  • du är orolig för rusmedelsanvändning av en ung person eller hans / hennes förälder
  • du behöver information om aktuella rusmedel som fenomen
  • du behöver annan information eller råd om rusmedel

Ungdomens rådgivning (preventivrådgivning)

Ungdomens rådgivning tjänar ungdomar för frågor om prevention, relationer och sexualitet.

Tidsbeställning och rådgivning under telefontiden mån, ons, tors, fre kl. 12-13 och tis kl. 14-15.
Sjuksköterska Sari Niinikivi, tfn. 044 369 2222 eller via SMS
eller via e-post till [email protected]

Via tidsbokning online kan du reservera en tid elektroniskt till mottagning. Kom ihåg att fylla i avtalsformuläret för elektroniska transaktioner.

Gratis preventivmedel i Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2024

Västra Nylands välfärdsområdet erbjuder gratis preventivmedel för personer under 20 år. Dessutom erbjuds långtidspreventivmedel kostnadsfritt efter graviditetsavbrott och till klienter i missbruksbehandling oavsett ålder. Du kan få mer information från preventivmottagningen i ditt område (Undomens rådgivning i Lojo) eller från din skola och studerandehälsovårdare.

Psykiatriska sjukskötaren

Mottagning är för 13-17-åringar som bor eller studerar i Lojo. Skälen till att kontakta psykiatriska sjukskötaren kan t.ex. vara störningar i den psykiska hälsa, sömnproblem, relationer eller en stressig livssituation. Tidsbeställning och rådgivning via Mentalvårds- och missbrukartjänsters servicerådgivning.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen betjänar lojobo familjer med 13–17 -åringar. Du kan få stöd med frågor om uppfostran och ungdomars utveckling, föräldraskap, förhållande och familjeliv.

Rådgivning och anmälning:
mån, ons kl. 12.00 – 13.00
tfn. 044 369 1299

Sakkunnig, TE-tjänster

Sakkunnig hjälper ungdomar med bland annat arbetssökning, arbetslöshetsförmånerna, TE-tjänster och utbildning. Tidsbeställning via telefon eller e-post.

Navigatorn Lojos sjukskötaren

Syftet är att stödja och främja hälsan och det sociala välbefinnandet för unga Lojoborna, förebygga och behandla sjukdomar samt genomföra kundnära omvårdnadsarbete tillsammans med andra tjänster på Ungdomscentralen och Navigatorn Lojo. Dessutom är målet att stärka och stödja individens egna resurser och egenvård. Tjänsten riktar sig till unga från Lojo i åldern 18-29 år som inte omfattas av studie- eller företagshälsovård. Du kan boka tid i receptionen om du upplever utmaningar vad gäller humör eller ork.

Tilbeställning via telefon direkt genom en servicemedarbetare tfn. 040 158 8831 eller genom Mentalvårds- och missbrukartjänsters servicerådgivning.

Tjänsten har fått bidrag från NextGenerationEU.

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Ungdomsverkstad

Ungdomsverkstad Tuuma erbjuder möjlighet att arbetsprövning för 16-25-åringar, som är utan arbete eller studieplats. Arbetsprövningar tar 1-6 månader. Det är planerad med din livssituation och dina behov i åtanke. Du kan planera din framtid tillsammans med verkstadsledarna. Vi ger också stöd och råd om livsledning, utbildning och karriärval.

Kontakta oss gärna. I intervjun kartlägger vi din situation. Du måste vara arbetslös arbetssökande på TE-tjänster.

Du hittar personalkontaktinformation på Henkilöstö-sidan.


Tillgänglighet

Vid planeringen och utformningen av webbplatsen NuoriLohja.fi har man strävat efter att följa anvisningarna för tillgänglighetsprinciperna WCAG 2.1. För webbplatsen Lojo stads ungdomsarbete och det tekniska genomförandet av webbplatsen ansvarar G-Works Oy. Webbplatsen auditeras regelbundet med verktyget Siteimprove. Den här webbplatsen uppfyller inte till alla delar de tillgänglighetskriterier på AA-nivå som ställts för offentliga organisationer.

Vår webbplats har tillgänglighetsproblem när det gäller t.ex.:

  • Kontraster och rubriknivåer
  • Alternativa texter till bilder och element
  • Tillgänglighet för dokumentinnehåll
  • Vi arbetar ständigt för att lösa ovanstående problem.

Mer detaljerad information om tillgänglighetsproblem har samlats i tillgänglighetsutlåtandet på lohja.fi.

Respons

Respons och frågor angående webbplatsens tillgänglighet kan skickas till [email protected]

Tillsynsmyndigheten

Om du märker tillgänglighetsproblem på en webbplats, ge först respons till oss, dvs. respektive webbplatsadministratör, på adressen [email protected]. Ett svar fås inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten!