Nuorisoperheneuvola

Nuorisoperheneuvola palvelee lohjalaisia perheitä, joissa on 13–17 -vuotiaita nuoria. Voit saada tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa.


Neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus

ma ja ke 12.00 – 13.00
p. 044 369 1299

Muina aikoina tai puhelimen ollessa varattuna samaan numeroon voi lähettää tekstiviestillä yhteydenottopyynnön, josta ilmenee nimi ja numero, josta tavoittaa. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan muutaman päivän kuluessa. Jo asiakkaana olevat voivat tehdä aikojen peruutukset ja soittopyynnöt suoraan omalle työntekijälle tai perheneuvolan toimistoon.

Palvelemme Nuorisokeskuksessa osoitteessa Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA.


Perheneuvola ja Nuorisoperheneuvola

Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään yhdessä perheen kanssa keskustellen ja perheelle sopivia ratkaisuja etsien. Työn painopiste on koko perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen tukemisessa. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Perheneuvolaan voi hakeutua esimerkiksi silloin, kun:

  • pienellä lapsella on haastava uhmaikä, univaikeuksia tai pulmia syömisessä
  • lapsi tai nuori on alavireinen tai lievästi masentunut
  • lapsi tai nuori jännittää tai hänellä on erilaisia pelkoja
  • lapsi tai nuori on uhmakas tai hänellä on vaikeuksia noudattaa rajoja
  • lapsella tai nuorella on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa
  • vauvan odotus/syntymä herättää vanhemmissa kysymyksiä
  • perheenjäsenten välillä on jatkuvia ristiriitoja
  • vanhemmilla on parisuhteessaan ongelmia
  • vanhemmat harkitsevat eroa tai perhe tarvitsee keskusteluapua eron jälkeen
  • perhettä on kohdannut traumaattinen tapahtuma, esimerkiksi onnettomuus tai läheisen kuolema

Perheneuvolapalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Perheneuvolapalvelu on samalla ennaltaehkäisevää ja perustason mielenterveyspalvelua lapsille ja nuorille. Tarvittaessa lapsen ja nuoren tilannetta voidaan arvioida perheneuvolan konsultoivan lastenpsykiatrin kanssa. Perheneuvolan työote painottuu lyhyisiin hoidollisiin käyntijaksoihin. Vakavammin oireilevien ja pidempää hoitokontaktia tarvitsevien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista vastaa erikoissairaanhoito.

Perheneuvola tekee tarvittaessa perheen luvalla yhteistyötä perheen verkostojen kanssa. Yhteistyötahot voivat myös konsultoida työntekijöitä. Perheneuvolapalvelu on osa Lohjan kaupungin perhekeskustoimintaa. Perheelle tarjottavia palveluita voidaan suunnitella yhdessä perhekeskuksen muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskuksessa palvelua tarjoavat perheneuvolan lisäksi lapsiperheiden kotipalvelu, ehkäisevä perhetyö, äitiys- ja lastenneuvola, sekä lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä (LATUKU).

Henkilöt

Outi Johansson

Psykologi
[email protected] Nuorisokeskus Kullervonkatu 7 08100 LOHJA

Kirsi Flink

perheneuvoja
[email protected] Nuorisokeskus Kullervonkatu 7 08100 LOHJA