Nuorisotyö

Lohjan kaupungin nuorisotyö ’Nuori Lohja’ on aktiivinen ja monialaisesti kehittyvä palveluiden tuottaja, joka välittää kasvavan kaupunkinsa lapsista ja nuorista.

Logo Syrjinnästä vapaa alue, discrimination-free zoneTietoa toiminnastamme

Nuorisolain 2 §: n mukaan ko. lain tavoitteena on:

  1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
  2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
  3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
  4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
  5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

  1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
  2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
  3. monialainen yhteistyö.

Lohjan kaupungin nuorisotyö on aktiivisesti mukana näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Lohjan kaupungin organisaatiossa nuorisotyö sijoittuu sivistystoimialalle, kasvun ja oppimisen tulosalueelle.

Lohjan kaupungin verkkosivut


Laskutustiedot

Kysythän tarvittavan viitteen tilaajalta, kiitos.

Verkkolaskutusosoite (ensisijainen vaihtoehto):
OVT-tunnus: 00371068
Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 00370357

Laskutusosoite (paperiset laskut):
Lohjan kaupunki, PL 706, 00074 CGI

Sähköpostilaskut
Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, niin ne tulee toimittaa PDF-formaatissa tulkittavaksi jompaankumpaan seuraavista osoitteista:
[email protected] tai [email protected]


Hankkeet

Nuorisotyön toimintaa toteutetaan osittain erilaisten hankeavustusten tukemana. Muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla toteutetaan etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa, ja laaja-alaisempaa kerhotoimintaa. Avustuksilla katetaan osittain tai kokonaan työntekijöiden palkkakuluja sekä toimintaan liittyviä hankintoja.