Nuorisotyö

Tietoa Lohjan kaupungin nuorisotyöstä

Nuorisolain 1 §: n mukaan nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen. Lohjan kaupungin nuorisotyö on aktiivisesti mukana näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

”Lohjan kaupungin nuorisotyö on aktiivinen ja monialaisesti kehittyvä palveluiden tuottaja, joka välittää kasvavan kaupunkinsa lapsista ja nuorista.”

Lohjan kaupungin uudistuneessa organisaatiossa (1.1.2017->) nuorisotyö sijoittuu hyvinvointitoimialalle.

 

Verkkolaskutusosoite (ensisijainen vaihtoehto):
OVT-tunnus:00371068
Verkkolaskuoperaattori:CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 00370357

Laskutusosoite (paperiset laskut):
Lohjan kaupunki, PL 706, 00074 CGI

Sähköpostilaskut:
Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, niin ne tulee toimittaa PDF-formaatissa tulkittavaksi jompaankumpaan seuraavista osoitteista:

ostolaskut.fi@cgi.com tai purchaseinvoices.fi@cgi.com

Hankkeet

Nuorisotyön toimintaa toteutetaan osittain hankeavustusten tukemana. Aluehallintoviraston avustuksilla toteutetaan etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa, ja verkkonuorisotyötä. Lisäksi avustukset mahdollistavat laaja-alaisemman pienryhmä- ja kerhotoiminnan toteuttamisen. Avustuksilla katetaan osittain tai kokonaan työntekijöiden palkkakuluja sekä toimintaan liittyviä hankintoja.