Nuorisotyö

Lohjan kaupungin nuorisotyö on aktiivinen ja monialaisesti kehittyvä palveluiden tuottaja, joka välittää kasvavan kaupunkinsa lapsista ja nuorista.

Tietoa toiminnastamme

Nuorisolain 2 §: n mukaan ko. lain tavoitteena on:

  1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
  2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
  3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
  4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä
  5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:

  1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys;
  2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;
  3. monialainen yhteistyö.

Lohjan kaupungin nuorisotyö on aktiivisesti mukana näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Lohjan kaupungin organisaatiossa nuorisotyö sijoittuu hyvinvointitoimialalle.

Henkilöstön osaaminen

Päivitämme osaamistamme kouluttautumalla, koska haluamme tukea Sinua mahdollisimman hyvin.
(Huom: Tätä osiota luodaan parhaillaan, pahoittelut keskeneräisyydestä)

Nuorten tieto- ja neuvontatyö
Digitaalinen nuorisotyö
Lähisuhdeväkivalta
Grooming ja seksuaalinen kaltoinkohtelu
Ehkäisevä päihdetyö
Ensiapu ja järjestyksenvalvonta (tapahtumia varten)

Laskutustiedot

Kysythän tarvittavan viitteen tilaajalta, kiitos.

Verkkolaskutusosoite (ensisijainen vaihtoehto):
OVT-tunnus: 00371068
Verkkolaskuoperaattori: CGI Suomi Oy
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 00370357

Laskutusosoite (paperiset laskut):
Lohjan kaupunki, PL 706, 00074 CGI

Sähköpostilaskut:
Mikäli laskuttaja lähettää laskuja sähköpostilla, niin ne tulee toimittaa PDF-formaatissa tulkittavaksi jompaankumpaan seuraavista osoitteista:
ostolaskut.fi@cgi.com tai purchaseinvoices.fi@cgi.com

Hankkeet

Nuorisotyön toimintaa toteutetaan osittain hankeavustusten tukemana. Aluehallintoviraston avustuksilla toteutetaan etsivää nuorisotyötä, työpajatoimintaa, ja laaja-alaisempaa kerhotoimintaa. Ohjaamo-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Avustuksilla katetaan osittain tai kokonaan työntekijöiden palkkakuluja sekä toimintaan liittyviä hankintoja.