Kesäseteli

 

Työnantaja palauttaa kesäsetelin työsuhteen päätyttyä kesäsetelissä annettujen ohjeiden mukaisesti 30.11.2018 mennessä Nuorisokeskukseen, Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA.

Lisätietoja kesäsetelistä arkisin klo 13-16 puhelinnumerosta 044-3694273.

Kesäseteli avuksi nuoren työllistymiseen kesäajalla

Lisätietoa kesäsetelistä

Lohjan kaupunki jakaa vuosittain 35 kappaletta kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren töihin vähintään kolmeksi viikoksi touko-elokuun välisenä aikana. Yhden kesäsetelin arvo on 300 euroa. Nuorelle maksetaan työtä vastaavaa palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 300 euroa + lomakorvaukset. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantaja voi olla paikallinen tai ulkopaikkakuntalainen.

Työpaikan nuori hankkii itse. Kesäsetelin avulla nuorta aktivoidaan itsenäiseen työnhakuun ja annetaan hänelle paremmat mahdollisuudet saada kokemusta työelämästä. Kesäseteli vähentää työnantajan kesätyöllistämisen palkkakuluja.

 

Kesäsetelit jaetaan arpomalla. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja tarkemmista päivämääristä ilmoitetaan vuosittain.

Kesäsetelit arvotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kesäsetelit arvotaan kaikkien ilmoittautuneiden kesken. Kesäsetelin voittaneille ilmoitetaan asiasta kirjeitse.

Arvonnassa voittaneet nuoret voivat lunastaa kesäsetelin Toimintakeskus Harjulasta, sen jälkeen kun työpaikka on löytynyt. Kesäseteliä noudettaessa nuoren on todistettava henkilöllisyytensä ja mukana on oltava työnantajan allekirjoittama todistus työpaikasta. Kesäsetelit on lunastettava viimeistään toukokuun alkupuolella (päivämäärä ilmoitetaan vuosittain). Mikäli nuori ei työllisty kesäsetelin avulla, lunastamatta jääneet kesäsetelit jaetaan uudelleen (päivämäärä ilmoitetaan vuosittain).

Kesäseteleiden käytön seuranta tapahtuu nuorisotyön toimesta. Käytön seurannassa seurataan sitä, että nuori on saanut kesätyöllistämisajaltaan vähintään 300 euroa palkkaa, hänelle on maksettu lomarahat ja että hän työllistynyt vähintään kolmeksi viikoksi.