Omin jaloin -työskentely

Omin jaloin -menetelmästä tukea nuoruuden haasteisiin

Omin jaloin -menetelmässä nuorella on yhdessä työntekijän kanssa mahdollisuus tarkastella omaa elämäntilannettaan ja tulevaisuuttaan sekä nuoren elämän vahvuuksia ja mahdollisia haasteita usean eri osa-alueen näkökulmasta. Työntekijä tapaa nuorta 5-8 kertaa, jonka jälkeen käydään yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa läpi toiminnan aikana esiin nousseita aiheita.

Omin jaloin -toiminnan tavoitteena on:
– lisätä nuoren itsenäistä ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen
– vahvistaa nuoren ymmärrystä omassa elämässään ilmenevistä riskeistä ja voimavaroista sekä nuoren oikeuksista ja velvollisuuksista
– mikäli jatkotuen tarvetta ilmenee, helpottaa sen saamista nuorelle ja perheelle parhaiten soveltuvasta palvelusta

Omin jaloin -toimintaan voit tulla mm.
– ottamalla itse yhteyttä työntekijöihin
– kuraattorin, terveydenhoitajan, opettajan tai koulupsykologin ohjauksella
– alueellisen nuorisotyöntekijän ohjaamana
– sosiaalitoimen tai perhekeskuksen ohjaamana
– osana lastensuojelutarpeen selvitystä

Toimintaan ei tarvita erillistä lähetettä, yhteydenotto työntekijään riittää. Toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta Lohjalla asuville tai opiskeleville 13-17-vuotiaille nuorille.

Omin jaloin -koulutuksia järjestetään alan opiskelijoille ja ammattilaisille vuosittain Lohjalla. Koulutus on yksipäiväinen ja siitä saa todistuksen. Lisätietoja koulutuksista löydät tältä sivustolta sekä osoitteesta ominjaloin(at)lohja.fi.