Kesäkerhot

Information om sommarklubbar på svenska nedan!

Nuorten haku apuohjaajiksi sivun lopussa

Lohjan kaupungin nuorisotyö järjestää kesäkerhoja kevätlukukaudella 1.- ja 2.-luokalla oleville oppilaille, jotka käyvät koulua Lohjan peruskouluissa. Toiminta pitää sisällään ohjattua toimintaa, leikkiä, pelaamista ja muuta yhdessäoloa ohjaajien kanssa lasten toiveet huomioiden.

Kesäkerhot toimivat valituilla kouluilla koulun loppumisesta juhannukseen saakka eli viikoilla 23, 24 ja 25 arkipäivisin klo 8-16. Vuonna 2023 kesäkerhojen toimipaikat ovat Ojaniitun koulu, Muijalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Ojamonharjun yhtenäiskoulu ja Järnefeltin yhtenäiskoulu.

Kesäkerhoihin haetaan Lohjan kaupungin e-lomakkeen kautta (hakuaika on päättynyt). Linkki ohjaa ensin Suomi.fi-palvelun tunnistautumiseen, jonka jälkeen pääsee hakemuslomakkeelle. Hakuaika on 17.-24.3.2023. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua, lataa itsellesi Word-hakemuslomake (hakuaika on päättynyt), jonka voit täyttää tietokoneella ennen tulostamista, tai käsin tulostamisen jälkeen. Voit postittaa lomakkeen osoitteella Kesäkerhot, Lohjan kaupungin nuorisotyö, Kullervonkatu 7, 08100 Lohja, tuoda sen postilaatikkoomme Kullervonkadun ja Karjalohjankadun risteyksessä tai suoraan henkilökunnalle aulatoimistoon. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa, tule täyttämään valmiiksi tulostettu hakemuslomake Toimintakeskus Harjulaan (Kullervonkatu 7, 08100 Lohja) ensisijaisesti arkisin klo 8-16 17.3. alkaen. Hakemus tulee olla saapuneena meillä ilmoitettuna hakuaikana.

Voit hakea kesäkerhopaikkaa 1-3 viikoksi. Hakemuslomakkeella valitset mihin kesäkerhoon haet. Kesäkerho toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 15 per kerho. Jos hakijoita on enemmän kuin kerhopaikkoja, paikat arvotaan. Ilmoitamme huhtikuun alkupuolella hakemuslomakkeella ilmoitetulle huoltajalle sähköpostitse, minne kesäkerhoon lapsi on päässyt. Kerhon osallistumismaksu on 60,00 / viikko / lapsi. Hinta sisältää lounaan (klo 11) ja välipalan (klo 14). Huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta. Kesäkerhopaikan voi perua maksutta 30.4. mennessä. Toimita mahdollinen maksuvapautus-lausunto 30.4. mennessä Paula Vireä-Aihiolle. Kesäkerhoista lähetetään paperinen lasku. Laskutusaineisto lähetetään eteenpäin viikkojen 21-22 aikana.

Lisätietoja ja apua hakemuslomakkeeseen liittyen: Anni Juntunen, 050 325 5169, [email protected]
Yhteydenotot laskutukseen liittyen: Mira Lillman, 050 553 2005, [email protected]

Sommarklubbar

Lojo stads ungdomsarbete ordnar sommarklubbar under vårterminen för elever i årskurs 1–2 i Lojos grundskolor. Verksamheten omfattar ledda aktiviteter, lekar, spel och annan samvaro med ledare med beaktande av barnens önskan.

Sommarklubbarna ordnas på utvalda skolor från skolavslutningen fram till midsommar, det vill säga under veckorna 23, 24 och 25 vardagar kl. 8–16. Sommarklubbar ordnas 2023 på skolorna Ojaniitun koulu, Muijalan koulu, Nummen yhtenäiskoulu, Ojamonharjun yhtenäiskoulu och Järnefeltin yhtenäiskoulu.

Du ansöker till sommarklubbarna på Lojo stads e-blankett (ansökningstiden är över). Länken leder dig först till tjänsten Suomi.fi för identifiering och efter det kan du fylla i ansökningsblanketten. Ansökningstiden är mellan den 17 och 24 mars 2023. Om du inte har möjlighet att identifiera dig, ladda ned ansökningsblanketten i Word (ansökningstiden är över), som du kan fylla i på datorn innan du skriver ut den, eller för hand efter att du skrivit ut den. Du kan skicka blanketten per post till adressen Sommarklubbar, Lojo stads ungdomsarbete, Kullervogatan 7, 08100 Lojo, lämna den i vår brevlåda i korsningen av Kullervogatan och Karislojogatan eller direkt till kontorspersonalen. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten, är du välkommen att fylla i en färdig utskriven ansökningsblankett på Verksamhetscentret Harjula (Kullervogatan 7, 08100 Lojo), främst på vardagar kl. 8–16 från den 17 mars. Ansökan ska vara hos oss inom utsatt ansökningstid.

Du kan ansöka om en plats på sommarklubben för 1–3 veckor. Uppge på ansökningsblanketten till vilken sommarklubb du ansöker. Sommarklubben ordnas om det finns minst 15 deltagare per klubb. Om det är fler sökanden än vad det finns platser, lottas platserna ut. I början av april meddelar vi den vårdnadshavare som anges på ansökningsblanketten på vilken sommarklubb barnet har fått plats. Deltagaravgiften för klubben är 60,00 euro/vecka/barn. I priset ingår lunch (kl. 11) och mellanmål (kl. 14). Vårdnadshavarna ansvarar för skjutsandet av barnet. Sommarklubben kan avbokas kostnadsfritt fram till den 30 april. Lämna in en eventuell uttalande om betalningsbefrielse senast 30.4. Vi skickar en pappersfaktura på sommarklubbarna. Faktureringsmaterialet kommer att skickas för fakturering under veckorna 21-22.

Mer information och hjälp kring ansökningsblanketten: Anni Juntunen, 050 325 5169, [email protected]
Kontakt kring fakturering: Mira Lillman, 050 553 2005, [email protected]

Nuori, haluaisitko harjoitteluun kesäkerhoihin tai leireille?

Kaipaamme apuohjaajiksi paikallisia 14-17-vuotiaita nuoria niin kesäkerhoihin kuin leireillemme. Apuohjaajana toimimisesta saat stipendin. Lue vuoden 2022 kesäkerhoissa työskennelleen Lillin kokemus Ykkös-Lohjan artikkelista. Haku apuohjaajaksi tapahtuu Webropol-lomakkeen kautta. Haku on avoinna 10.3.-13.4.

Lisätietoja Anni Juntunen, 050 325 5169, [email protected]