Etsivän työn ilmoitus

Nuorisolain 3 luvun 7 c § Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (kts. lisätietoja http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072). Vaihtoehtoisesti voit tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin. Lähetä se osoitteeseen: Nuorisokeskus Harjula, Kullervonkatu 7, 08100 LOHJA. Laita viitteeksi etsiväntyön ilmoitus.
  • Tähän voi laittaa lähettäjän tietoja, lisätietoja, tarkennuksia jne.