Mitä teemme kouluilla?

Tarjoamme monenlaista toimintaa Lohjan alueen ala- ja yläkouluille

Pienryhmätoiminta: Toteutamme erilaisia pienryhmiä yhteistyössä koulun henkilökunnan, mm. koulukuraattorien kanssa. Ryhmissä käsitellään osallistujia mietityttäviä asioita, kuten ihmissuhde- ja tunnetaitoja tai stressinhallintaa. Koulun henkilökunta voi suositella nuorille osallistumista ryhmiin, tai ryhmiin voi myös itse hakeutua. Pienryhmätoimintaa toteutetaan yleensä kouluajalla ja koulun tiloissa.

Avoin toiminta kouluilla: Lähes kaikilla Lohjan yläkouluilla toimii joko aamukahvila, välituntikahvila tai iltapäivänuokkari, joissa voit tulla tapaamaan nuorisotyöntekijöitä. Seuraile oman koulusi tiedotusta koulullasi tapahtuvasta toiminnasta!

Teematunnit ja päihdekasvatus: Pidämme kaikille Lohjan kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille päihdekasvatustunnit, joissa käsitellään päihteisiin liittyviä kysymyksiä, uskomuksia ja näkemyksiä. Tarvittaessa tulemme pitämään myös muita teematunteja esimerkiksi elämänhallinnasta, nettikiusaamisesta tai ihmissuhteista.

Lisätietoja kouluyhteistyöstä saat erityisnuorisotyöntekijöiltä sekä alueesi nuoriso-ohjaajalta. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ.