Kysely

Ohjaamon vaikuttavuuskysely sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille

"Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialaisia palvelupisteitä, jotka toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa. Niiden valtakunnallisina tavoitteina on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi." (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 2020:13)

Ohjaamotoiminta alkoi Lohjalla osana Nuorisokeskuksen kokonaisuutta vuonna 2018. Toiminta perustuu monialaiseen yhteistyöhön ja sen vuoksi lähestymme teitä tärkeimpiä yhteistyökumppaneita tällä kyselyllä. Kartoitamme Lohjan Ohjaamon vaikuttavuutta sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme näkökulmasta. Kyselyyn vastaaminen vie n. 5 minuuttia ja vastausaikaa on 24.4.2020 asti. Vastausten avulla saamme arvokasta tietoa Ohjaamotoiminnan mahdollista jatkoa ajatellen.

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus Lohjan Ohjaamotoiminnalle päättyy 31.12.2020. Mainitulla rahoituksella on palkattu Lohjan Ohjaamoon terveydenhoitaja ja yritys- ja opinnollistamisohjaaja. Ohjaamossa työskentelevät heidän lisäkseen myös TE-toimiston työnsuunnittelija ja etsivät nuorisotyöntekijät.

Kysely on lähetetty yhteistyökumppaneillemme sosiaali- ja terveyspalveluihin, työllisyyspalveluihin, nuorisotyöhön, yrityksiin, oppilaitoksiin ja muille Lohjan Ohjaamon yhteistyötahoille.

Kiitämme etukäteen vastauksistanne.